Image Alt

Базовий курс «9в1»

Базовий курс «9в1» від Академії журналістики і комунікацій

Програма навчання становить єдине ціле й укладена таким чином, що всі предмети курсу «9в1» взаємопов’язані та взаємодоповнюють один одного, у результаті цього слухачі після закінчення отримують потужний практичний результат, який можуть застосувати у своєму житті для реалізації поставлених завдань.

Для кого цей курс:

 • Насамперед курс «9в1» для тих, хто освоює інформаційний простір і хоче набути практичних навичок у сфері журналістики і телекомунікацій.
 • Для тих, хто хоче стати професіоналом у медіа-сфері та працювати в медійному просторі.
 • Особливо цінний цей курс для тих, хто хоче вступати до ВНЗ на журналістику або на іншу спеціальність, пов’язану з інформаційною сферою, але ще сумнівається у своєму виборі й хоче «подивитися на фах зсередини», спробувати попрацювати практично й зрозуміти, із чого складається робота журналістів, телеведучих, блогерів.
 • Ще цей курс важливий для тих, хто вже навчається у ВНЗ, але йому не вистачає практичних навичок із предметів, які вивчаються.
 • Також цей курс для тих, хто бажає навчитися якісно викладати свої думки і грамотно комунікувати.
 • Для тих, хто мріє своїми руками створити власний блог або сайт і правильно вести його.
 • Для того, хто хоче навчитися чогось нового й самореалізуватися через набуті знання.
 • Для всіх бажаючих, хто хоче розвиватися й досягти успіху.
 • Для всіх, хто хоче змінити своє життя або знайти однодумців і нових друзів.
 • За час навчання ви ознайомитеся з найважливішими питаннями, що стосуються теле-, радіо- та інтернет-журналістики, набудете реальних практичних навичок, необхідних для роботи в медійному просторі, навчитеся ефективно працювати з інформацією та знайдете власний стиль.
 • Не тільки спробуєте себе в ролі телеведучого в студійній програмі, але й набудете практичні навички цього фаху.
 • Ознайомитеся з основами ораторського майстерності та опануєте необхідні риторичні прийоми.
 • Набудете базових практичних навичок фаху телевізійного журналіста, які дадуть змогу вам у майбутньому стати професійним журналістом і працювати на TV.
 • Навчитеся працювати на камеру й відчувати себе в кадрі.
 • Через «роботу в кадрі» відпрацюєте свої психологічні настанови, блоки та переконання, позбудетеся почуття скутості.
 • Зможете писати інформаційні сюжети для випусків телевізійних новин.
 • Побачите фах журналіста «зсередини», оскільки будете на практиці робити все те, що роблять наші викладачі на своїх робочих місцях.
 • Будете вміти писати текстові матеріали різних жанрів і напрямів для різних носіїв.
 • Навчитеся правильно комунікувати з людьми й отримувати для себе необхідний результат у процесі спілкування.
 • Вивчите основи створення сайтів, блогів, їх правильного розвитку й просування з метою подальшого застосування цих знань у практичній діяльності, а також розробите стратегію інтернет-реклами.
 • Навчитеся обстоювати свої позиції та правильно аргументувати в суперечках і дискусіях.
 • Опануєте всі навички ділового спілкування, навчитеся правильно себе презентувати, гармонійно вибудовувати діалог зі співрозмовником, ознайомитеся з техніками ефективного слухання, дізнаєтеся як виробити стресостійкість і вивчите основи невербального спілкування, навчитеся усувати неефективні форми поведінки, розвинете необхідні навички спілкування.
 • За час навчання станете членом команди й придбаєте багато друзів та однодумців.

 

Отриманні знання

Усі знання, отримані при вивченні предметів цього курсу, універсальні й актуальні з практичного погляду. Їх можна буде використовувати в будь-яких напрямах, пов’язаних як із журналістикою, так й іншими видами діяльності, а також для саморозвитку та самовдосконалення.

Практична цінність базового курсу «9в1»:

Курс дає практичні навички та знання, спрямовані на ваш розвиток та успіх.Усі знання, отримані при вивченні предметів цього курсу, універсальні й актуальніз практичного погляду. Їх можна буде використовувати в будь-яких напрямах,пов’язаних як із журналістикою, так й іншими видами діяльності, а також длясаморозвитку та самовдосконалення.

Базовий курс «9в1» складається з предметів:

Журналістика телевізійна 0
Журналістика в пресі та інтернет-виданнях 0
Майстерність телеведучого 0
Сценарна майстерність 0
Медіаграмотність 0
Теорія аргументації 0
Ораторська майстерність і риторика 0
Сайтобудування і просування в інтернет-просторі 0
Основи реклами і маркетингу 0
*P.S. Програми та їх складові не є Const. Може статися зміна наповнення кожного з предметів або заміна одного предмета на інший з метою удосконалення
Кожен з предметів веде викладач-практик - успішний і кваліфікований в своєму напрямку.

Також обирайте інтенсивні курси та тренінги в малих групах.

Організаційна інформація по курсу «9в1»:

Тривалість навчання: 4 місяці

Періодичність: 1 раз на тиждень

Дні навчання: субота або неділя

Час: з 10:00 до 17:00

Наповнення групи: близько 25 осіб

Докладніше про предмети базового курсу «9в1»:

Базовий курс «9в1».
Предмет «Телевізійна журналістика»

Завдання предмета «Телевізійна журналістика»:

 • Ознайомити слухачів із професією тележурналіста.
 • Навчити основ телевізійної журналістики.
 • Дати практичні навички із цього напряму.

 

Предмет «Телевізійна журналістика» тезово:

 • Жанрові особливості телевізійної журналістики.
 • Репортаж, його види. Правила побудови та особливості телевізійних випусків.
 • Новини на телебаченні як один з основних жанрів тележурналістики.
 • Правила написання тексту для телевізійного сюжету.
 • Стенд-ап, журналіст у кадрі, робота з інтерв’юйованим.
 • Виїзд на справжні зйомки студентів як стажерів, наочна демонстрація професійної роботи телевізійника, робота в команді з оператором, робота журналістом у кадрі.
 • Ігрова прес-конференція, у ході якої слухачі вчаться самостійної розбиратися в потоці інформації та створювати сюжет.
 • Мистецтво інтерв’ю (підготовка, проведення, редактура).
 • Робота із суфлером у студії.
 • Професійне «начитування» тексту для сюжету під монтаж.

 

Практична цінність цього предмета для слухачів:

 • Розберетеся в найважливіших питаннях, що стосуються теле-, радіо- та інтернет-журналістики.
 • Отримаєте багато практичних і теоретичних навичок роботи журналіста на ТБ.
 • Дізнаєтеся про особливості інформаційних та аналітичних жанрів, які зможете в майбутньому застосувати на практиці.
 • Навчитеся працювати в реальних умовах зйомки сюжету як інтерв’юер.
 • Навчитеся працювати на камеру і відчувати себе в кадрі.
 • Зможете писати інформаційні сюжети для випусків новин і не тільки.
 • Зрозумієте особливості взаємодії тексту та відео в телевізійній журналістиці.
 • А головне – дізнаєтесь про фах телевізійного журналіста не за підручниками й лекціями, а на реальних новинних і сюжетних зйомках.

Базовий курс «9в1».
Предмет «Журналістика в пресі та інтернет-виданнях»

Завдання предмета «Журналістика в пресі та інтернет-виданнях»:

 • Сформувати у слухачів загальне уявлення про журналістику як професію, познайомити з основними жанрами газет, журналів, сайтів, дати базові знання письмової журналістики. Виробити практичні навички написання текстових матеріалів різних жанрів і напрямів для різних інформаційних носіїв.
 • Сприяти активному розвитку творчого мислення і навичок, необхідних для роботи з текстом.
 • Дати знання про функціювання друкованих ЗМІ, інтернет-видань, їх аудиторію, організацію роботи редакційного колективу.

 

Ефективність предмета:

 • Зумовлена поєднанням теоретичного й практичного підходів до викладання.
 • На заняттях із курсу слухачі розберуться в найважливіших питаннях журналістики в друкованих ЗМІ.  
 • Курс розбито на два основні блоки, спрямовані на набуття практичних навичок роботи з текстами різних жанрів і більш докладне знайомство з жанровою своєрідністю друкованих видань.

 

Предмет «Журналістика в пресі та інтернет-виданнях» тезово:

 • Заголовок у газеті й на сайті як спосіб привернення уваги читача.
 • Літературне редагування матеріалів газет і сайтів.
 • Робота редактора з фактичним матеріалом.
 • Способи викладу і види текстів у газеті й на сайті.
 • Жанри газетної журналістики. Інформаційні жанри.
 • Аналітичні жанри газетної журналістики.
 • Художньо-публіцистичні жанрі газетної журналістики.

 

Практична цінність цього предмета для слухачів:

 • Зможете розібратися в найважливіших питаннях журналістики в пресі та інтернет-виданнях.
 • Набудете багато практичних і теоретичних навичок роботи журналіста в цьому напрямі.
 • Будете виходити на практику «в поля», тобто на різні заходи, задля того, щоб опанувати написання матеріалів із місць подій.
 • Писатимете дуже багато текстів, що дасть змогу сформувати в майбутньому справжнього журналіста.
 • Навички, набуті в ході вивчення цієї дисципліни, універсальні, оскільки грамотно написані тексти застосовуються абсолютно в усіх галузях нашого суспільства.

Базовий курс «9в1».
Предмет «Майстерність телеведучого»

Завдання предмета «Майстерність телеведучого»:

 • Познайомити слухачів із фахом телеведучого.
 • Дати основні практичні навички із цієї спеціальності.

 

Предмет «Майстерність телеведучого» тезово:

 • Знайомство з фахом.
 • Теоретичні знання – курс історії, формування образу ведучого на телебаченні в різний час.
 • Практичні заняття – робота з мовленнєвим апаратом, дикцією, формування голосу в різних жанрах роботи ведучого.
 • Робота на камеру – кожне заняття.
 • Робота із суфлером із телевізійної студії.
 • Робота з професійною імпровізацією на камеру в умовах прямого ефіру.
 • Робота з гостем у студії – уміння брати інтерв’ю, враховуючи жанр програми.

 

Практична цінність цього предмета для слухачів:

 • Розберетеся і зрозумієте фах телеведучого. Відчуєте, що за красивою картинкою «в телевізорі» стоїть не лише «супер-модель» чи «голова, яка говорить», а велика й копітка праця.
 • Отримаєте багато практичних і теоретичних навичок роботи перед телекамерою.
 • На кожному занятті будете «працювати на камеру», що дасть змогу навчитися всіх особливостей фаху телеведучого.
 • Зануритесь у фах ведучого телевізійних програм різних жанрів.
 • Навчитеся працювати в реальних умовах зйомки програми як телеведучі та як гості програми.
 • Навчитеся працювати на камеру й відчувати себе в кадрі.
 • Особливе місце в курсі займає тренування дикції, жестикуляції, правильного говоріння й вимови.
 • Слухачі цього курсу отримують ще й психологічний ефект, тому що кінокамера працює на «вихід» із закладених раніше рамок, переконань і настанов, а також знімає закритість, скутість і розковує.

Базовий курс «9в1».
Предмет «Сценарна майстерність»

Завдання предмета «Сценарна майстерність»:

 • Ознайомити слухачів із правилами написання сценарію різних форматів.
 • Опанувати написання одного з видів сценарію на практиці.

 

Предмет «Сценарна майстерність» тезово:

 • Види сценарію.
 • Приклади сценарію різних жанрів.
 • Написання власного сценарію.
 • Feedback від учасників групи.
 • Розбір готових сценаріїв викладачем.

 

Практична цінність цього предмета для слухачів:

 • Розберетеся у видах сценаріїв.
 • Зрозумієте, як за допомогою сценарної майстерності досягти кінцевої мети.
 • Напишете свій сценарій за заданим форматом.

 

P.S. Цей курс проходить як тренінг, результатом якого має стати готовий продукт (сценарій).

Базовий курс «9в1».
Предмет «Теорія аргументації»

Завдання предмета «Теорія аргументації»

 • Ознайомити слухачів із правилами постановки питань та основами аналізу отриманих відповідей.
 • Дати навички аналізу та інтерпретування отриманої інформації зі статей, новин, виступів тощо.

 

Предмет курсу «Теорія аргументації» тезово:

 • Вступ до курсу

– обговорення моментів, які безпосередньо впливають на сприйняття інформації людиною;

– з’ясування, навіщо потрібна аргументація;

– установлення різниці між людьми, що породжує непорозуміння;

– визначення причин, через які навіть найкращі, на наш погляд, аргументи не спрацьовують.

 

 • База

– з’ясування основних складників аргументації;

– теза: правила, помилки, методи визначення;

– вправи для визначення тези, її оцінки, обговорення відеоприкладів;

– аргумент: види аргументів, правила, помилки, методи визначення;

– практичні вправи з пошуку та оцінки аргументів у текстах і відеоприкладах.

 

 • Поверхневий аналіз

– визначення точки зору, інтерпретацій, фактів;

– вправи на розвиток здатності розглядати предмет або явище з різних точок зору, по-різному інтерпретувати;

– вправи на розвиток здатності відрізняти факти, суб’єктивну та об’єктивну позицію, думки й погляди.

 

 • Як побудувати аргументи

– найпоширеніші форми формулювання інформації для різних людей;

– вправи на розвиток здатності формулювати інформацію в різних варіантах для більш ефективного сприйняття людьми з різними формами мислення.

 

 • Класичні цільові точки для критики аргументації

– визначення переліку методів і напрямів для критики аргументації;

– вправи на кожен метод (критика тез або промов).

 

 • Модель аргументації Стівена Тулміна

– визначення складових цієї моделі;

– вправи на виявлення наявності складових цієї моделі в статті;

– формулювання своєї позиції з будь-якого питання за моделлю Тулміна.

 

 • Заключна частина із заліковими завданнями

 

Практична цінність цього предмета для слухачів:

 • Навчитеся працювати із запереченнями та претензіями.
 • Зможете через міркування й логіку робити висновки.
 • Опануєте мистецтво дискусії, розмови та переконання.
 • Навчитеся правильно захищати свої переконання чи особисті інтереси в процесі суперечки.
 • Зможете будувати раціональний діалог та багато іншого.

Базовий курс «9в1».
Предмет «Ораторська майстерність. Риторика».

Завдання курсу «Ораторська майстерність. Риторика»:

 • Дати необхідні знання з основ ораторської майстерності й риторики.
 • Виробити навички й уміння правильного мовлення.
 • Навчити виступати перед аудиторією та ефективно спілкуватися зі співрозмовником.
 • Сформувати основи для високого рівня культури мовлення.

 

Предмет «Ораторська майстерність. Риторика» тезово:

 • Складові ораторської майстерності: дихання, голос, дикція. Психологічні настанови.
 • Невербальні засоби посилення комунікативної позиції мовця.
 • Джерела «енергетики» слова.
 • Характеристика композиційних частин виступу.
 • Аргументи: їх види і роль у публічних промовах.
 • Монолог і діалог як форми усного спілкування.
 • Комунікативна грамотність. Комунікативні бар’єри.
 • Культура мовлення.
 • Засоби створення мовної експресії.
 • Риторичні прийоми і фігури.

 

Практична цінність цього предмета для слухачів:

 • Виробите правильну дикцію, поставите голос, дихання.
 • Знатимете відмінність російської та української літературної вимови й наголошування слів враховуватимете при спілкуванні.
 • Навчитеся відчувати слово, його значення й звучання.
 • Виробите практичні навички та вміння ефективної мовленнєвої діяльності в будь-якій сфері спілкування.
 • Опануєте способи побудови публічних виступів.
 • Навчитеся створювати тексти виступів і презентувати їх.
 • Опануєте стилі і форми спілкування, знайдете свій мовний стиль.
 • Засвоїте невербальні засоби комунікації.
 • Сформуєте правильну мовленнєву поведінку.
 • Ознайомитеся з якісними показниками культури мовлення.
 • Навчитеся застосовувати риторичні прийоми та засоби мовної експресії.
 • Умітимете правильно триматися перед аудиторією чи співрозмовником.

Базовий курс «9в1».
Предмет «Основи реклами і маркетингу»

Завданняпредмета «Основи реклами і маркетингу»:

 • Ознайомити слухачів зі світом реклами як одним із сучасних видів інформаційного простору.
 • Навчити основ побудови й розрахунку рекламних кампаній.
 • Ознайомити з основними складниками маркетингу.
 • Дати практичні навички з усіх напрямів, що вивчаються.

 

Предмет «Основи реклами і маркетингу» тезово:

 • Основи реклами.
 • Реклама як вид сучасної інформації.
 • Знайомство с основними правилами і законами реклами.
 • Адаптація правил і законів реклами в соціумі.
 • Видиі носії реклами.
 • Реклама комерційна, політична, соціальна як інструмент для досягнення потрібного результату.
 • Пряма реклама і піар.
 • Фінансовий складник рекламного ринку (за позиціями).
 • Основи маркетингу, взаємозв’язок із рекламою.
 • Правила побудови рекламних кампаній.
 • Складники рекламних кампаній і розрахунок бюджету на рекламну кампанію.

 

Практична цінність цього предмета для слухачів:

 • Розберетеся в найважливіших питаннях щодо реклами як виду інформації.
 • Зрозумієте, як за допомогою реклами можна впливати на соціум та отримувати потрібний результат.
 • Збагнете, як реклама і маркетинг трансформують суспільство.
 • Дізнаєтеся про особливості рекламних жанрів і напрямів, які зможете в майбутньому застосувати на практиці.
 • Опануєте основи маркетингу.
 • Отримаєте можливість розрахувати свою рекламну кампанію.
 • Курс побудований на великій кількості відеоматеріалів, що робить його легко засвоюваним і цікавим.

Базовий курс «9в1».
Предмет «Медіаграмотність»

Завдання предмета «Медіаграмотність»:

 • Дати слухачам знання стандартів журналістики, розуміння того, як потрібно слухати новини, на що насамперед слід звертати увагу. Дати інформацію про те, що таке джинса, фейки (фотофейки, відеофейки та ін.), пропаганда (політична, комерційна).
 • Усю необхідну інформацію показати на реальних відеоприкладах, виробити навички розпізнання за маркерами різного роду маніпуляції в новинах.
 • Допомогти слухачам сформувати навички самостійного мислення (сприйняття почутого та його осмислення).

 

Ефективність викладання предмету

зростає за рахунок конкретних відео прикладів та наявності конкретних маркерів, за допомогою яких слухач самостійно зможе розвивати навички критичного мислення не тільки у сфері медіа. Тренуємося застосовувати маркери відразу на занятті.

 

Практична цінність цього предмета для слухачів:

 • Умітимете визначати різного роду фейки, джинсу.
 • Зможете виявляти супротив маніпуляціям і пропаганді.
 • Зумієте визначати якість і чесність журналістів за рівнем дотримання журналістських стандартів.

Базовий курс «9в1».
Предмет «Створення сайтів, блогів. Основи просування та інтернет-реклами»

В результаті вивчення курсу Ви навчитеся і дізнаєтеся:

 • Як вибрати, зареєструвати і придбати хостинг і домен.
 • Як створити сайт і правильно налаштувати його. Як додати сторінки, статті, портфоліо.
 • Зареєструвати сайт в пошукових системах (ПС).
 • Як налаштувати блог, оптимізувати контент.
 • Що таке Кросспостінг.
 • Актуальні тенденції в інтернет-маркетингу.
 • Основні технічні вимоги від Google і фактори, що впливають на ранжування ПС.
 • Контекстна реклама в Google і Яндекс.
 • Реклама в соціальних мережах (Вконтакте, Facebook) та інші безкоштовні можливості соціальних мереж для просування Ваших проектів.
 • Посилальне просування.
 • Реклама Інтернет-проекту через офлайн канали.
 • Монетизація сайту.

Реєструйся вже сьогодні на Базовий курс «9 в 1»