Курс ділової української мови

Курс ділової української мови

340₴
Категорія:

Про курс

Ділова українська мова

 

Цінність курсу

Пропоновані заняття із цього курсу дають практичні знання у сфері ділової української мови, сприяють підвищенню грамотності усного і писемного ділового мовлення, культури спілкування, сприяють виробленню вміння розпізнавати помилки, пов’язані з неправильною вимовою, слововживанням або конструюванням фрази, розвивають навички правильного укладання документів та усного ділового спілкування.

У результаті вивчення дисципліни Ви ознайомитеся зі специфікою офіційно-ділового стилю, опануєте необхідні мовні норми, що дасть можливість впевнено виступати і грамотно вести документацію, демонструючи високий рівень мовної культури.

 

Наповнення курсу тезово:

 • Загальні характеристики офіційно-ділового стилю.
 • Культура ділового мовлення:

– норми літературної мови,

– робота з  порушеннями норм в усному та писемному мовленні,

– робота з порушеннями логічності, доцільності, чистоти й точності мовлення,

– норми вимови й акцентуації (наголосу) в українській мові,

– лексико-фразеологічні, орфографічні, пунктуаційні, морфологічні, синтаксичні та стилістичні норми.

 • Діловий мовленнєвий етикет.
 • Усне ділове спілкування.
 • Специфіка ділового монологу. Ведення ділового діалогу.
 • Ділова телефонна розмова:

– правила етикету,

– типові помилки,

– результативні комунікативні формули й неправильні,

– слова й фрази, «що працюють на результат».

 • Переговори як процес та їх організація.
 • Публічні виступи: підготовка й активна практика виступів із доповідями.
 • Презентація як вид публічного виступу.
 • Ділова документація: вимоги, формуляри, реквізити. Тексти.
 • Слововживання в документах: іншомовні слова, синоніми, пароніми та ін.
 • Правильність граматичних форм: відмінювання ПІБ, числівників, складні випадки поєднання числівників з іменниками та ін.
 • Уживання прийменника «по» в перекладах із російської мови.
 • Редагування документів.

 

Обсяг курсу: 12 занять по 2 години

Частота й час проведення занять вибудовується під кожну групу. Гнучкий підхід до графіка з урахуванням інтересів і можливостей усіх потенційних слухачів.

Наповнення групи: близько 10 чоловік

Курс пропонує поєднання практичного (70%) і теоретичного (30%) підходів до вивчення матеріалу.

P.S. Програма курсу та його графік не є const. Зміст самого курсу та принципи його проведення можуть змінюватися. Тому перед записом на курс рекомендовано уточнювати всі нюанси.

FAQs

Про навчання

Всі знання, отримані при вивченні предметів даного курсу універсальні і актуальні з практичної точки зору. Їх можна буде використовувати в будь-яких напрямках, пов’язаних як з журналістикою, так і іншими видами діяльності, а також для саморозвитку та самовдосконалення.

Про викладачів

Кожен з предметів веде викладач-практик, успішний і кваліфікований в своєму напрямку.

Реєстрація