Курс розмовної української мови

Курс розмовної української мови

free₴
Категорія:

Про курс

Розмовна українська мова

Для кого цей курс:

 • для тих, хто хоче добре говорити українською мовою;
 • для тих, у кого ПОПЕРЕДУ ЗНО;
 • для тих, кому потрібно “поставити” мовний апарат і виправити помилки у вимові.

Цінність курсу

Пропоновані заняття із цього курсу дають практичні знання у сфері української розмовної, сприяють підвищенню грамотності мовлення і правильному виголошенню текстів українською мовою. У цьому курсі буде переважати розмовна практика українською, а також читання вголос різноманітних за жанрами українських текстів і (що дуже важливо) передбачена логопедична корекція вимови кожного учасника групи.

Курс тезово:

 • Особливості вимови звуків в українській мові. Відмінності в наголошуванні. Вироблення вміння правильно вимовляти звуки української мови та закріплення практичних навичок на якісному й різноманітному за тематикою ілюстративному матеріалі. Формули українського етикету.
 • Особливості словотворення і слововживання: добір синонімів, антонімів, знання омонімів, паронімів. Вимова слів іншомовного походження. Розмовна тема.
 • Українські іменники: їхні особливості та правильне вживанням форм. Складні випадки перекладу словосполучень з російської мови українською. Розмовна тема.
 • Практичні поради щодо вживання займенників та утворення їх відмінкових форм в українській мові. Розмовна тема.
 • Прикметник, специфіка форм ступенів порівняння прикметників в українській мові. Усунення типових помилок. Розмовна тема.
 • Труднощі утворення та вживання форм числівників і «підказки» для подолання. Правильне використання числівників у словосполученнях. Розмовна тема.
 • Українське дієслово, його форми. Утворення безособових речень. Розмовна тема.
 • Складні випадки перекладу словосполучень українською мовою. Розмовна тема.
 • Деякі особливості побудови речень, різних за метою висловлювання. Розмовна тема
 • Стилістичні помилки: їх розпізнавання та вміння виправляти. Практична робота.

Аналогів такого курсу немає, це авторський курс, розроблений на замовлення Академії журналістики і комунікацій спеціально для її слухачів.

 

Обсяг курсу: 10 занять по 2 години

Частота й час проведення занять вибудовується під кожну групу. Гнучкий підхід до графіка з урахуванням інтересів і можливостей усіх потенційних слухачів.

Наповнення групи: близько 10 чоловік

Курс пропонує поєднання практичного (80%) і теоретичного (20%) підходів до вивчення матеріалу.

 

P.S. Програма курсу та його графік не є const. Зміст самого курсу та принципи його проведення можуть змінюватися. Тому перед записом на курс рекомендовано уточнювати всі нюанс  

FAQs

Про навчання

Всі знання, отримані при вивченні предметів даного курсу універсальні і актуальні з практичної точки зору. Їх можна буде використовувати в будь-яких напрямках, пов’язаних як з журналістикою, так і іншими видами діяльності, а також для саморозвитку та самовдосконалення.

Про викладачів

Кожен з предметів веде викладач-практик, успішний і кваліфікований в своєму напрямку.

Реєстрація