Ораторська майстерність українською

Ораторська майстерність українською

340₴
Категорія:

Про курс

Практикум «Ораторська майстерність українською»

 

Завдання практикуму «Ораторська майстерність українською»:

 • Дати необхідні знання з основ ораторської майстерності.
 • Виробити навички й уміння правильного мовлення українською.
 • Навчити виступати перед аудиторією та ефективно спілкуватися зі співрозмовником.
 • Сформувати основи для високого рівня культури мовлення.

 

Предмет «Ораторська майстерність українською» тезово:

 • Вправи на розвиток дихання, голосу, дикції.
 • Психологічні настанови для подолання страху перед аудиторією.
 • Вправи для вироблення невербальних засобів посилення комунікативної позиції.
 • Завдання на інтонування слів, словосполучень та висловлень. Трансформація речень залежно від психологічної настанови.
 • Створення текстів виступів.
 • Відпрацювання композиційних частин виступу.
 • Вправи на редагування для підвищення культури мовлення.
 • Добір засобів мовної експресії.
 • Ознайомлення з риторичними прийомами й фігурами.

 

Практична цінність цього практикуму для слухачів:

 • Виробите правильну дикцію, поставите голос, дихання.
 • Знатимете особливості  української літературної вимови й наголошування слів, відпрацюєте їх на заняттях, отримаєте настанови для подальшого розвитку.
 • Навчитеся відчувати слово, його значення й звучання.
 • Виробите практичні навички та вміння ефективної мовленнєвої діяльності.
 • Опануєте способи побудови публічних виступів.
 • Навчитеся створювати тексти виступів і презентувати їх.
 • Засвоїте невербальні засоби комунікації.
 • Сформуєте правильну мовленнєву поведінку.
 • Ознайомитеся з показниками високого рівня культури мовлення.
 • Навчитеся застосовувати риторичні прийоми та засоби мовної експресії.
 • Умітимете правильно триматися перед аудиторією чи співрозмовником.

FAQs

Про навчання

Всі знання, отримані при вивченні предметів даного курсу універсальні і актуальні з практичної точки зору. Їх можна буде використовувати в будь-яких напрямках, пов’язаних як з журналістикою, так і іншими видами діяльності, а також для саморозвитку та самовдосконалення.

Про викладачів

Кожен з предметів веде викладач-практик, успішний і кваліфікований в своєму напрямку.

Реєстрація